fredag 6 december 2013

Nu söker jag förtroende som kommunstyrelsens ordförande på Lidingö

Nu har jag bestämt mig!

Efter att Paul igår meddelade att han inte kandiderar till posten som kommunstyrelsens ordförande efter nästa val och efter att många har ringt och talat med mig och ställt frågan; ska inte du ställa upp Anna?, så har jag bestämt mig för att göra just det.

Jag ställer upp och kandiderar till posten som nästa ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö efter nästa val 2014!

Det är spännande, det är roligt och det är utmanande. Precis som jag vill att det ska vara.

Varför?

Jo, jag vill och kan vara en kraft som vinner ökat förtroende för vår moderata politik på Lidingö.

Jag har länge känt ett stöd från våra medlemmar och aktiva moderater. Men det som avgjort att jag nu kandiderar är allt det stöd och den uppmuntran som jag fått från vänner, bekanta och kollegor som inte är inne i den politiska världen.

Med den förstaplats som jag fick i försöksnomineringen söker jag nu förtroendet för ett större ansvar som kommunstyrelsens ordförande.

Vad vill jag då?

Jag tycker att det framför allt är fyra frågor som är viktiga.

1) Vår kommunala ekonomi är och måste vara i balans och hanteras ansvarsfullt. Vi står inför många stora investeringar under kommande mandatperiod.

2) Vi har bra förskolor och skolor på Lidingö med många nöjda barn, elever och föräldrar. Men vi behöver arbeta vidare med att sätta ljuset på värdegrundsarbetet, kunskapskvalitet och på att minska lärarnas administrativa börda. Som tidigare förskolechef vet jag att detta är avgörande för våra yngstas framtid.

3) Vi har en växande äldre befolkning som gör att vi behöver fortsätta att arbeta med valfrihet inom äldreomsorgen byggt på kvalitet och trygghet. Samarbete mellan den äldre, anhöriga och staden är ett område som bör förbättras.

4) Den frågan som engagerar de flesta är Lidingös utveckling och bevarande. För mig är det viktigt att vi utvecklar Lidingö på ett ansvarsfullt sätt och fortsätter att värna om våra fantastiska platser på Lidingö.

Som kommunalråd och gruppledare har jag den erfarenhet som krävs för att framgångsrikt kunna leda det politiska arbetet i kommunen. Som riksdagsledamot och ledamot av förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms län har jag ett stort och värdefullt kontaktnät som gör att jag kan värna Lidingös intressen.

Därför söker jag nu stöd för att stå som förstanamn på listan till kommunfullmäktige och bli Lidingös nästa ordförande för kommunstyrelsen.

Varma hälsningar och en trevlig andra advent,

Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar